Τι είναι μαθητοκεντρική διδασκαλία

17 Φεβρουαρίου, 2021
Διαφοροποίηση διδασκαλίας με κύριο άξονα τον μαθητή

Διαφοροποίηση διδασκαλίας με κύριο άξονα τον μαθητή

Ο όρος διαφοροποίηση διδασκαλίας αναφέρεται σε μια συστηματική προσέγγιση για μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες. Είναι η ακαδημαϊκή διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν διαφορετικές […]
Call Now Button