Στην πράξη


Στο After Bell τα παιδιά μελετούν την καθημερινή σχολική τους ύλη μέσα από μια βιωματική προσέγγιση διδασκαλίας για την καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων. Βασικός στόχος είναι να μάθουν να είναι αυτόνομα στο μέλλον, να μπορούν να οργανώνουν σωστά τις υποχρεώσεις τους, να μελετούν με λειτουργικά πλάνα και να αγαπήσουν τα βιβλία.

Η αρχή γίνεται διερευνώντας το επίπεδο και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού την πρώτη εβδομάδα προσαρμογής, ώστε να εξελιχθεί μέσα από μία ατομικά προσαρμοσμένη προσέγγιση. Οι ειδικά εκπαιδευμένοι παιδαγωγοί μας διαπιστώνουν τις ανάγκες και τις μαθησιακές ιδιαιτερότητές του και ακολουθεί ενημέρωση προς τους γονείς σε σχέση με τον στόχο και τον τρόπο εξέλιξης του μαθητή.

Η μελέτη ενός παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες απαιτεί ειδική παιδαγωγική μεταχείριση και διδασκαλία, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, έτσι ώστε η μελέτη να γίνει μια εύκολη και αποτελεσματική διαδικασία.

Eξ’ ολοκλήρου διαδραστική διδασκαλία


Το After Bell διαφέρει γιατί η διδασκαλία είναι εξ’ ολοκλήρου διαδραστική και εξατομικευμένη, με μεγάλη έμφαση στη συναισθηματική πληρότητα, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η γνωριμία με την Αρχαία Ελληνική γλώσσα υπό μορφή ειδικά διαμορφωμένου παιχνιδιού (δωρεάν παροχή) με απώτερο σκοπό την αύξηση των συνάψεων του εγκεφάλου, δηλαδή της ευφυΐας τους.

Τα τμήματα εκπαίδευσης είναι μοιρασμένα ανά δύο τάξεις (Α’ & Β’ Δημοτικού, Γ’ & Δ’ Δημοτικού, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού), με μέγιστο αριθμό κάθε ομάδας, τα επτά παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο στοχευμένη η μάθηση και η εξατομίκευση.

Το After Bell παρέχει στους γονείς ασφάλεια, γνωρίζοντας ότι το παιδί τους παραλαμβάνεται από το σχολείο και μεταφέρεται σε ένα περιβάλλον καθαρό με ανθρώπους που φροντίζουν κάθε του ανάγκη. Πέρα από τις μαθησιακές γνώσεις τα παιδιά μαθαίνουν να εξελίσσονται και σε κοινωνικό επίπεδο, με έμφαση στην ομαδικότητα, την οικολογία και την διαπροσωπική ευαισθητοποίηση. Ακόμη, μέσα από μια ποικιλία καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, το παιδί θα γεμίζει τη μέρα του με γνώση, εμπειρίες, ενέργεια και εικόνες, ώστε με ολοκληρωμένες πλέον όλες του τις υποχρεώσεις, θα μπορεί να απολαύσει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του.

Call Now Button