Οι δράσεις μας


Η κοινωνικοποίηση, η πολιτιστική μας κληρονομιά και οι πρωτοποριακές ιδέες είναι πρωταρχικά μας μελήματα γι’ αυτό στηρίζουμε κάθε ομαδική πρωτοβουλία.

Εδώ μπορείτε να δείτε τη φιλοσοφία του After Bell στην πράξη.