Οι δράσεις μας


Η κοινωνικοποίηση, η πολιτιστική μας κληρονομιά και οι πρωτοποριακές ιδέες είναι πρωταρχικά μας μελήματα γι’ αυτό στηρίζουμε κάθε ομαδική πρωτοβουλία.

Εδώ μπορείτε να δείτε τη φιλοσοφία του After Bell στην πράξη.

Call Now Button