Γιατί τα παιδιά δυσκολεύονται στην ορθογραφία στις πρώτες τάξεις του δημοτικού;